AVI7

Bert kan lekker lezen, daar heeft mama al vaker over gepost. Binnen het leesonderwijs in Nederland wordt het niveau aangegeven met zogenaamde AVI niveaus. Zeker voor beginnende lezers is het prettig een boekje te kunnen lezen dat aansluit bij hun niveau. De eerste AVI niveaus kenmerken zich vaak door korte woorden, korte zinnen en de afwezigheid van hoofdletters. Hoe hoger het niveau hoe complexer de zinnen en woorden kunnen zijn. Eens in de zoveel tijd worden de kinderen op Bert’s school getest om te zien op welk niveau ze zich ongeveer bevinden en dat kan een hulpmiddel zijn bij het zoeken naar geschikte boeken in de bibliotheek. Belangrijk want de kinderen uit Bert’s klas moeten dit jaar 20 boeken lezen om hun leesdiploma te halen en dan is het wel zo leuk om boekjes te lezen die aansluiten bij zowel hun niveau als hun interesse.

Twee maanden geleden mocht Bert boekjes lezen van niveau AVI 5-6, hij was toen tot en met AVI 4 getest. In die twee maanden hebben mama en Bert als vanzelf ook boekjes tot AVI 7-8 uit de bibliotheek gehaald en die las Bert ook met veel plezier en zonder problemen. Het was ook geen verbazing dat Bert op vrijdag de 13e, nota bene, het volgende briefje mee naar huis nam:

avi7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *